தயாரிப்புகள்

கண்ணாடியிழை சுற்று கயிறு

View as  
 
  • கண்ணாடி கண்ணாடி அல்லது பீங்கான் ஃபைபர் கோர் மூலம் உரைமயமான கண்ணாடி ஃபைபர் நூலிலிருந்து பிணைந்த சுற்று. சூடான வைத்து, வெப்பம் எதிராக காப்பீட்டு பொருள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது கல்நார் சிறந்த மாற்றாக உள்ளது. உலோக கம்பி கோரிக்கை மீது வலுப்படுத்தியது. கோக் உலை, அடுப்பு மற்றும் கொதிகலன் பர்னர், புகைபோக்கி கதவை, பம்ப் மற்றும் வால்வு, பரிமாற்றி அடைப்புக்கு.

 1